top of page

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İnternet mağazamızın üyesi olabilmek için ise aşağıdaki koşullar karşılıklı eksiksiz kabul edilmelidir.

1. İş bu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), Elbimek Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri tarafından işletilen www.elbimek.com internet sitesinden (bundan böyle ALIŞVERİŞ SİTESİ olarak anılacaktır) adresinden ürün veya hizmet alımı yapmak üzere üye olan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile Elbimek Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

2. ALIŞVERİŞ SİTESİ'ne üye olabilmek için üyelik formunun zorunlu bölümlerinin eksiksiz doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz, doğru ve açık doldurulması zorunludur.

3. KULLANICILAR, ALIŞVERİŞ SİTESİ'ne üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve hiç bir ihbara gerek kalmadan onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

4. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, Elbimek Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri tarafından kabulü ile ŞÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

5. Aksi belirtilmediği taktirde, ALIŞVERİŞ SİTESİ'ndeki ürünler ve hizmetler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

6. Elbimek Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri önceden haber vermeksizin ürün veya hizmetlerin fiyatlarını değiştirebilir.

7. Elbimek Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri tüm KULLANICILARIN kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

8. Elbimek Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri, SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

9. Elbimek Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

10. Elbimek Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

11. İsim haklı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

12. Elbimek Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri üzerinden gerçekleşen işlemler ile Elbimek Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri' nin doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, ALIŞVERİŞ SİTESİ'ndeki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, Elbimek Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri'nin sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve ALIŞVERİŞ SİTESİ'ne üye olarak peşinen kabul ve beyan eder.

13. Elbimek Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri, ALIŞVERİŞ SİTESİ üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan ve/veya herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştiren KULLANICILAR'ın tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

14. Elbimek Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri'nin tamamıyla kontrolü dışında , internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden,Elbimek Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez. (Elbimek Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri internet sunucuları %99.9 oranında çalışma istatistiğine sahiptir.)

15. EGEPAK ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

Onbeş (15) maddeden ibaret bu üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.

bottom of page